Jäsenkirje 2/2014                                                   7.12.2014

                    

                                                                                    

 

 

I   Säästä ja vedenlaadusta

Kesäkuu 2014 oli viileä ja sateinen, heinäkuu onneksi toi mukanaan myös helteitä ja aurinkoa. Kirmusjärven vedenlaatu on ollut hyvä – jokakesäisiä sinileväkukintoja ei ole juurikaan ollut, joitakin hippusia ilmaantui vain muutamissa lahdissa elo-syyskuussa. Myös näkösyvyys on ollut hyvä; 1,20 – 1,30 m. Toisaalta hapettomuutta on esiintynyt mm. Luhdannokan mittauspisteellä kesällä 2014. Hapettomuus edesauttaa forforin liukenemista.

LUVY:n kotisivulta tai uusilta vesisivuilta löytyy lisätietoa Kirmusjärvestä kuten Sammatin muistakin järvistä. Kts. www.vesientila.fi

 

II Toimenpiteet

Kirmusjärven laskuojien kunnostaminen, esiselvitys

Kirmusjärven suojeluyhdistys on saanut avustusta Ykkösakselista laskuojien kunnostamisen esiselvitykseen. Syksyllä 2013 aloitettiin hanke maanomistajainfolla ja kosteikkoretkellä sekä lähtötietojen tarkentamisella. Selvitystyön laatijaksi on valittu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Hallitus on osallistunut työhön talkootunnein.

Kirmusjärven kunnostussuunnitelmassa 2010 (ELY) on todettu, että Kirmusjärveen tulevan fosforin ja typen sekä kiintoaineksen määrää tulisi vähentää esimerkiksi laskuojiin rakennettavin viivytys- ja kosteikkoaltain. Hankkeessa on tarkennettu aiempaa kunnostussuunnitelmaa laskuojien valuma-alueen tietojen, kosteikkoaltaiden sijainnin, alustavien laajuustarpeiden ja maanomistuksen suhteen.

Kesällä 2014 tehtyjen maastokäyntien avulla on yhteistyössä maanomistajien kanssa suunniteltu alustavia sijaintipaikkoja ja laajuustarpeita ja rakenneratkaisuja. Esiselvitykseen on koottu ehdotettujen toimenpiteiden hankekustannusarvio sekä arviot järven ulkoisen kuormituksen vähentymisestä ja vaikutuksista järvelle. Esiselvityksestä järjestetttiin julkinen esittely- ja keskustelutilaisuus Sammatin Järvipäivillä heinäkuussa 2014. Hankkeen raportointi on valmistunut lokakuussa 2014. Raportti tullaan laittamaan yhdistyksen nettisivuille. Maanomistajiin ollaan yhteydessä ensi vuoden puolella jatkotoimenpiteisiin liittyen. Yhdistyksen tavoitteena on hakea Ykkösakselin seuraavalta rahoituskaudelta rahoitusta kosteikkojen tarkemmalle suunnittelulle ja toteutukselle.

 

III  Kesän 2014 tapahtumia

 

Sammatin Järvipäivät 26.7.2014, pääpuhujana oli Sirpa Pietikäinen

 

  • Järvipäivät pidettiiin Sampaalassa 26.7.2014 klo 12.00 - 15.30 aiheista, jotka keskittyvät suojeluyhdistyksen teemavuoteen: Valuma-alueiden kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden rakentaminen. Torilla oli tarjolla klo 9-11 herkuttelua, kalojen, vieheiden ym kalastusvälineiden myyntiä sekä infoa järven kunnostuksesta. Kalastusviikon saaliin/valokuvakilpailun palkintojenjako pidettiin myös torilla. Asiapitoinen osuus oli Sampaalan salissa klo 12.00 - 15.30. Kala- ja järviaiheista musiikkia esitti Maria Tauriainen (Voice of Finland). Idearikkaan ja innostavan puheen maaseudun vihreän osaamisen kehittämisestä, yritystoiminnasta ja työllistämisvaikutuksista piti EU-parlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Lisäksi maisema-arkkitehti Eeva Eitsi esitteli Kirmusjärven valuma-alueen kosteikkojen ja lasketusaltaiden esiselvityksen tilanteen. Perinteisesti tilaisuudessa oli myös kaikkien Sammatin yhdeksän järviyhdistyksen puheenvuorot, jossa ilmeni tarve yhteistyöpalavereille kaikille tarpeellisen kokemus- ja käytännöntiedon välittämiseksi. Kiitokset kahvinkeittäjille!

 

     Kalastusviikon kilpailun voittaja voitti Weke-katiskan

 

 

Tunnelmallista Joulua toivottaa
Kirmusjärven suojeluyhdistyksen hallitus
©2023 Kirmusjärven suojeluyhdistys ry - Putteri (MMD Networks Oy)